O spoločnosti

Spoločnosť KMS construct je mladá a ambiciózna spoločnosť, ktorá vznikla spojením dlhoročných skúseností jej zakladateľov v stavebnom sektore rôznych krajín, pričom kvalita práce, dynamika a komunikácia sú jej základnými piliermi.

Referencie

Po kliknutí na tlačidlo nižšie prejdete na referencie našich prác.

Základné piliere našej spoločnosti

Základom úspechu našej spoločnosti, ktoré nám pomáhajú pri spolupráci s našimi obchodnými partnermi sú 3 hlavné piliere:

  • Kvalita práce

  • Dynamika

  • Komunikácia

Oblasti pôsobenia

Hlavnou špecializáciou je realizácia hrubých stavieb a prác ako:

Stavebné práce - Spoločnosť KMS construct, s.r.o. - murovanie, zatepľovanie, armovanie, úprava spevnených plôch, zhotovenie debnenia,...

Murovanie

Murovanie zvislých stavebný konštrukcií ako sú priečky, odvodové murivo, nosné murivo a podobne.

Stavebné práce - Spoločnosť KMS construct, s.r.o. - murovanie, zatepľovanie, armovanie, úprava spevnených plôch, zhotovenie debnenia,...

Armovanie

Viazanie betonárskej výstuže, základové pásy, stropné dosky, monolitické prvky.

Stavebné práce - Spoločnosť KMS construct, s.r.o. - murovanie, zatepľovanie, armovanie, úprava spevnených plôch, zhotovenie debnenia,...

Zhotovenie debnenia

Monolitické konštrukcie ako sú napr. oporné múry, mostovky, rímsy.

Stavebné práce - Spoločnosť KMS construct, s.r.o. - murovanie, zatepľovanie, armovanie, úprava spevnených plôch, zhotovenie debnenia,...

Zatepľovanie

Znižovanie energetickej náročnosti budov a rodinných domov. Pracujeme s najnovšími materiálmi a podľa najvyšších technologických štandardov.

Stavebné práce - Spoločnosť KMS construct, s.r.o. - murovanie, zatepľovanie, armovanie, úprava spevnených plôch, zhotovenie debnenia,...

Realizácia zámkových dlažieb

Spevnené plochy v okolí rodinných domov, chodníky, parkovacie plochy, rovnako atraktívne sú aj pre mestské zóny a bytové domy.

Stavebné práce - Spoločnosť KMS construct, s.r.o. - murovanie, zatepľovanie, armovanie, úprava spevnených plôch, zhotovenie debnenia,...

Zhotovenie a úprava spevnených plôch

Realizujeme menšie úpravy komunikácií. Taktiež realizujeme výstavbu nových komunikácií kompletne na kľúč.

Naši partneri

Na stavebných činnostiach sme spolupracovali aj s týmito obchodnými partnermi: